Dzirdējām, redzējām, sajutām

SIA "Iekārtas aprīkojums aprūpe"  Erasmus+ projekta Nr.2022-1-LV01-KA122-ADU-000078554 “Pieaugušo apmācību metodikas papildināšana par podoloģijas jomas inovācijām” ietvaros īstenoja darba ēnošanas pie sadarbības partnera Spānijā - Laboratorios Herbitas S.L. laika periodā no 2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 30.novembrim.

Projekta mērķis bija papildināt pieaugušo apmācību metodikas ar inovatīviem un kvalitatīviem apmācību moduļiem podoloģijas jomā. Uzņēmums nodarbojas ar pieaugušo apmācību šajā nozarē, tāpēc ir svarīgi veidot apmācību programmas tā, lai tajās tiktu iekļautas jaunākās atziņas, pētījumi un prakse par nozares aktualitātēm un inovācijām.

Darba ēnošana pie sadarbības partnera tika veikta par šādām tēmām:

1) silikona un šķidro ortožu izgatavošana,

2) 3D ortopēdisko zolīšu izgatavošana,

3) Izpētes un diagnostikas inovācijas podoloģijā,

4) TFI termoplastikas revolūcija zolīšu ražošanā,

5) Fixtoe ierīces pielietošanas metodes,

6) PodoSmart darbības modelis (inteliģentās viednes pēdām).

Katrs dalībnieks pēc mobilitātes sniedza prezentāciju par darba ēnošanā iegūtajām zināšanām un prasmēm. Apmācības tika novērtētas uzņēmumā no darba devēja puses. Katrs projekta dalībnieks saņēma Europass mobilitātes apliecinājumu. Projekts veicina arī nozares speciālistu starptautisko sadarbību, kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodu apguvi un kontaktu nodibināšanu.

Rezultātu novērtēšana notika:

1) dalībnieki pēc mobilitātēm rakstīja individuālas atskaites,

2) uzņēmumā notika kopējās sapulces, kurās tika analizēti sasniegtie rezultāti,

3) darba grupa izstrādāja priekšlikumus metodiskajām sanāksmēm,

4) metodiskās grupas veic rezultātu integrēšanu apmācību metodikās.Dzirdējām, redzējām, sajutām

SIA "Iekārtas aprīkojums aprūpe" īstenoja Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības sektora projektu Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000018361 “Erasmus+”. Projekts tika realizēts pie sadarbības partnera Spānijā Herbitas Laboratorios un tā kopējais īstenošanas laiks bija no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 28.februārim.

 

 

Projekta mērķis bija uzlabot kvalitāti pieaugušo kursiem podoloģijā, lai Latvijā būtu iespējams apgūt augstas kvalitātes podoloģijas kursus (dažādas tēmas podoloģijas jomā).

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi bija nepieciešams mobilitātēs (darba ēnošanā) nosūtīt 5 mūsu kursu pasniedzējus/ pieaugušo izglītotājus par šādām tēmām:

1) ādas sabiezējumi, plaisas pēdā;

2) ieauguši nagi;

3) varžacis, kārpas, čūlas;

4) ādas un nagu sēnītes;

5) diabēta pēda.

Projekta dalībnieku ieguvums piedaloties starptautiskās aktivitātēs bija sniegtās iespējas, ko dod multikulturāla sadarbība un internacionalizācija. Projekts palīdzēja attīstīt un uzlabot pieaugušo izglītotāju/ kursu pasniedzēju prasmes un zināšanas, kā arī radīja vēlmi motivētāk un plašāk darboties attiecīgā jomā un pieaugušo izglītošanā.

  

Projektā noteikto mobilitāšu rezultātā pieaugušo izglītotāji/ kursu pasniedzēji apguva un pilnveidoja prasmes par inovatīvajām mācīšanas metodēm, pieaugušo izglītotāju/ kursu pasniedzēju sadarbības prasmēm Eiropas mērogā, papildināja zināšanas par attiecīgām tēmām, apguva prasmi darboties grupā, attīstīja prasmi veicināt pieaugušo motivāciju mācīties. Erasmus+ mobilitātes pievienotā vērtība ir ne tikai izvirzīto tēmu apgūšanu, bet arī plašāk - organizācijas internacionalizācija, dalībnieku svešvalodu uzlabošana, socializēšanās, uzņēmuma konkurētspējas palielināšana.

Individuālu silikona ortožu izgatavošana ar Blanda Blanda silikonu, kas ir ļoti mīksta blīvuma (4 A). Ideāli piemērots paliatīvām ortozēm (piem., starppirkstu). Antibakteriāls (satur sudraba jonus) materiāls, hipoalerģisks, nerada kairinājumu un noberzumus.


 Individuālu silikona ortožu izgatavošana ar Podiabland silikonu, kas ir vidēja mīkstuma blīvuma (12 - 15 A). Ideāli piemērots paliatīvām ortozēm spiediena un berzes mazināšanai (piem., starppirkstu). Antibakteriāls (satur sudraba jonus) materiāls, hipoalerģisks, nerada kairinājumu un noberzumus.  To var jaukt/kombinēt kopā arī ar cita blīvuma silikona masām.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.